אחריות תאגידית

מוסרית, דנקנר יצא בזול

בעשור האחרון אני מייחס משקל משמעותי לסוגיית האחריות החברתית ולהתנהגות נאותה של עסקים משום שלתחום זה השפעה לא רק על שגשוגו של העסק ורווחתו, אלא

ניהול: אהובה ינאי, מנכ"ל מתן

בשנים האחרונות התבססה בעולם הרחב, וגם בישראל, ההכרה כי ארגונים עסקיים ואחרים צריכים לגלות אחריות כלפי הקהילה שבתוכה הם יושבים. לא מעט חברות מבינות כיום,

ניהול: על רפורמות והטלאות בשוק ההון

רבים הם כיום הכנסים והדיונים שעניינם מימשל תאגידי בישראל. רק החודש נכחתי בשניים כאלו: האחד התנהל בבורסה לניירות ערך ודן בתספורות האג"חים; השני, כנס הדירקטורים

ניהול: על "יד מכוונת" ויו"ר פעיל

אחת הסוגיות המרכזיות שנדונות בסאגה המתמשכת של מינוי יו"ר דירקטוריון לחברת רכבת ישראל היא שאלת היותו של היו"ר המיועד "יו"ר פעיל". כבר לפני מספר חודשים,

ניהול: שלוש הערות על שכר הבכירים

למה לא לחשוף את גנבי הסוסים? בכנס שערכה בשבוע שעבר פירמת הייעוץ PWC אמרה עו"ד דין שיראל גוטמן עמירה, ראש מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך,

ניהול: "שכר הבכירים בישראל – לאן?"

רשמים מכנס במלאת שנה להחלת תיקון 20 לחוק החברות תיקון 20 לחוק החברות, שנכנס לתוקפו בדצמבר בשנה שעברה גובש בעקבות המלצותיה של ועדת נאמן, שהוקמה

ניהול: פסולת? תלוי בעיני המסתכל

בעידן האחריות התאגידית, טיפול בפסולת מתחיל במניעת היווצרותה עוד בשלב תכנון המוצר, בעוד שמיחזור והטמנה באדמה נעשים רק בלית ברירה. פסולת כמשאב ולא כמיטרד. "התייחסות

ניהול: מותה של התחרות?

 "אם תאגידים רוצים לפעול באורח חופשי יותר ממגבלות ומעורבות ממשלתית עליהם להתייחס לחברה בה הם פועלים כבעל עניין מרכזי. עליהם לקחת בחשבון שיקולים חברתיים עוד