מימשל תאגידי

ניהול: על רפורמות והטלאות בשוק ההון

רבים הם כיום הכנסים והדיונים שעניינם מימשל תאגידי בישראל. רק החודש נכחתי בשניים כאלו: האחד התנהל בבורסה לניירות ערך ודן בתספורות האג"חים; השני, כנס הדירקטורים

ניהול: על "יד מכוונת" ויו"ר פעיל

אחת הסוגיות המרכזיות שנדונות בסאגה המתמשכת של מינוי יו"ר דירקטוריון לחברת רכבת ישראל היא שאלת היותו של היו"ר המיועד "יו"ר פעיל". כבר לפני מספר חודשים,

ניהול: שלוש הערות על שכר הבכירים

למה לא לחשוף את גנבי הסוסים? בכנס שערכה בשבוע שעבר פירמת הייעוץ PWC אמרה עו"ד דין שיראל גוטמן עמירה, ראש מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך,

ניהול: "שכר הבכירים בישראל – לאן?"

רשמים מכנס במלאת שנה להחלת תיקון 20 לחוק החברות תיקון 20 לחוק החברות, שנכנס לתוקפו בדצמבר בשנה שעברה גובש בעקבות המלצותיה של ועדת נאמן, שהוקמה