משמעת בעבודה

ניהול: מי שמע על השימוע?

בארגונים ציבוריים ובארגונים פרטיים נדרש המעסיק לקיים שימוע לפני פיטורי עובד. אי קיום שימוע יכול לגרור הטלת קנס על המעסיק. בארגונים רבים מתקיים שימוע "מהפה

ניהול: מי צריך שעון נוכחות?

הטבע האנושי לא מאפשר לוותר על אמצעי בקרה על נוכחות בעבודה; עם זאת, ניתן להסתפק בדיווח עצמי של העובדים במקרים בהם אפשר למדוד את תוצאות