גיוס ומיון

ניהול: הכל נשאר במשפחה

העתירה שהוגשה ב-2001 נגד רשות הנמלים בטענה לאפלייה בגיוס עובדים שינתה את נוהלי הגיוס בנמלי הים, והעמידה את השקיפות וההוגנות כמטרה מרכזית בקבלה לעבודה –

עבודה: אמא בעבודה

אחד המאפיינים המרכזיים של עולם העבודה המודרני הוא יציאתן ההמונית של אמהות לעבודה מחוץ לגבולות ביתן.ארגוני נשים אוהבים להציג את יציאת האם לעבודה כחלק משחרורה

ניהול: חוסר ניסיון תעסוקתי

ניסיונו המקצועי של מועמד לעבודה הוא אחד מתנאי המיון המקובלים ביותר.הניסיון בעבודה לא רק מצמצם את הצורך בהכשרתו של העובד החדש לעבודתו אלא גם מאפשר

קריירה: איך לשרוד בהצלחה ראיון עבודה?

ניגודי האינטרסים הגלומים בראיון עבודה מעלים שורה של דילמות הנוגעות בעיקר למרואיין שמתמודד עם סיטואציה שתשפיע מהותית על חייו, אך גם למעסיק הנדרש להשלים עם

מה לשירות בצה"ל ולגיוס עובדים?

קביעת תנאי סף של שירות צבאי, למעט מקרים חריגים, היא התנהלות לא מקצועית, לא אתית ולא חוקית. שימוש בצבא כמנגנון מיון הוא קיצור דרך, שלא