הדרכה והכשרה

ניהול: הביטחון שלי גדול מספקותיך

בטרנד החדש – אימון – יש חשיבות מכרעת ליכולת להחדיר במאומן את האמונה ביכולתו להגיע להישגים, תוך הגדרה ברורה ומדידה של מטרותיו. עם זאת, מודים