רווחת עובדים

EAP – שירותי סיוע לעובדים

"דווקא בתקופה זו של אי ודאות וחרדה עולה בארגונים הצורך במתן שירות EAP לעובדים", אומר נתן שרון מנכ"ל חברת אדם שרון לניהול המשאב האנושי. EAP  – Employee Assistance Program היא

ניהול: ההחמצה של השי לחג

והנה שוב מגיעים החגים ועמם השי לחג המסורתי שמעניקים הארגונים לעובדיהם. בארגונים רבים מדובר בהחמצה, חלקם מבינים זאת אך אינם יודעים כיצד להתמודד עמה ומשאירים