סקירות

הנדסת מערכות פנים רבות לה

מאת: שוקי שטאובר וד"ר אביגדור זוננשיין* [מאמר זה הוא חלק ממחקר המבוצע במסגרת "מרכז גורדון" – "הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל". המחקר מבקש לבחון שאלות של