ראיון אודות ספר

נגן וידאו

הסטיגמה החברתית בבריאות הנפש

ראיון אודות ספר

שוקי בראיון
נגן וידאו

ראיון ב"הערב החדש" אודות ההגירה מישראל לברלין 

הרצאה

נגן וידאו

הרצאה: ייחודה של מנהיגות חינוכית

הרצאה

שוקי בראיון
נגן וידאו

קטע מהרצאה על עקרונות של תיגמול עובדים

ראיון אודות ספר

נגן וידאו

ראיון על הספר – START

ראיון אודות ספר

ראיון עם בן כספית
נגן וידאו

ראיון ב"עושים סדר" אודות ההגירה מישראל לברלין

ראיון אודות ספר

נגן וידאו

ראיון על הספר "אני המותג!"