ראיון אודות ספר

שוקי בראיון
נגן וידאו

ראיון ב"הערב החדש" אודות ההגירה מישראל לברלין 

ראיון קריירה אישית

ראיון על הדרך בה ניתן להתפרנס מכתיבת ספרים

הרצאה

שוקי בראיון
נגן וידאו

קטע מהרצאה על עקרונות של תיגמול עובדים

ראיון אודות ספר

נגן וידאו

ראיון על הספר "אני המותג!"

ראיון אודות ספר

נגן וידאו

ראיון על הספר – START

ראיון אודות ספר

ראיון עם בן כספית
נגן וידאו

ראיון ב"עושים סדר" אודות ההגירה מישראל לברלין

סגירת תפריט