ניהול: יעקב גולדמן והמסלול העצמאי

בסוף חודש ינואר, לאחר הכרזתו של איתן רף, יו"ר בנק לאומי, על פרישתו מתפקידו, החליטה ועדת המניות של הבנק להמליץ על הארכת כהונתו של הדירקטור יעקב גולדמן (ושלושה דירקטורים נוספים), "גולדי" בפי מכריו וחבריו. במכתב שכתבה למזכירות הבנק נימקה הוועדה את החלטתה בהערכת איכות התפקוד המקצועי ובנסיבות מערכתיות.
"… כדי לשמור על המשכיות ועל יציבות ניהולית של הבנק (לקראת ההפרטה הצפויה של הבנק)", כך כתבה הוועדה, "ובהתחשב בכך שימונה יו"ר חדש לדירקטוריון… לא יהא זה נכון לעשות שינויים בהרכב הדירקטוריון."

אחרי חודשיים ומחצה, באמצע חודש אפריל, קיבל גולדמן מכתב מוועדת המניות של הבנק. נכתב בו: "מאז חודש ינואר השנה… השתנו הנסיבות… לאור ההתפתחויות מאז, המצב מחייב בחירת דירקטורים חדשים לדירקטוריון הבנק."
זה לא הוא, זה הם, הדגישה הוועדה במכתבה: "אנו בדעה… כי הנך ראוי ומתאים לכהן כדירקטור בבנק, לאחר שמילאת את תפקידך זה עד היום, במקצועיות ראויה, בנאמנות ובמסירות." לסיום איחלה הוועדה לגולדמן בריאות טובה והצלחה בכל מעשיו.

את שהתרחש באותה חודשיים וחצי בבנק סקרה בהרחבה התקשורת. מהחלטתו של יו"ר הבנק, איתן רף, לפרוש מתפקידו; דרך הצעת מועמדותם לתפקיד של גליה מאור ודוד קליין (מטעמו של בעל מניות המיעוט הגדול ביותר, שלמה אליהו), וגילוי קיומו של המסלול העצמאי למינוי דירקטורים (שלא דרך המלצתה של ועדת המניות מטעם המדינה); ועד להסרת מועמדותה של מאור, ומתן אפשרות לכל בעל מניות להציע את מועמדותו (או מועמד מטעמו) באסיפה הכללית.

לגולדמן אין מושג מדוע מהלכים אלו טירפדו את המינוי המחודש שלו ושל חבריו, אך (כמו שניים מהם, הדירקטור השלישי הוצע שוב על ידי ועדת המניות) הוא החליט לא לוותר ולהציע את מועמדותו במסלול העצמאי. המסלול מאפשר גם לדירקטורים שפרשו להציג את מועמדותם, גם אם אינם שלוחיהם של בעלי מניות.
כעת גולדמן מתמודד על חמשת המקומות מול 24 מועמדים נוספים. חמישה מהם הם המומלצים החדשים של ועדת המניות.

עד כה תהליך מינויים של הדירקטורים בבנק לאומי הובל על ידי ועדת המניות של המדינה. הוועדה המליצה על מועמדים והאסיפה הכללית אישרה אותם ללא סייג. זו הפעם הראשונה, מאז הולאם הבנק בשנות השמונים, בה אישור כזה אינו מובטח. יתירה מזו, ועדת המניות לא בחרה את המועמדים שהוצעו על ידי הדרג הפוליטי (חלקם פנה, אף הוא, למסלול העצמאי). ואם ועדת המניות העזה להציג עמדות עצמאיות אל מול שולחיה, מי לכפינו יתקע שגם האסיפה הכללית לא תאמץ גישה דומה?

סטטיסטית, יש לך סיכוי של 20% להצליח. למה לך ללכת להתמודדות שרוב הסיכויים הם נגדך? אתה אחד הדירקטורים הוותיקים בבנק, מאז שנת 2003. קיבלת מחמאות על העשייה והמקצועיות שגילית. תן גם לאחרים.
גולדמן: "ההחלטה של ועדת המניות על אי ההמלצה להארכת הכהונה שלנו היא תוצר הנסיבות ולא נובעת משיקולים מקצועיים. עובדה שהם כותבים כי אני מתאים ועשיתי עבודה טובה. אני לא מרגיש שמיציתי את התרומה שלי לבנק. יש ערך מוסף לניסיון שלי ולהשכלה שלי כרואה חשבון. גם הוועדה קבעה שלוקח יותר משנה לדירקטור חדש ללמוד את הנושאים. וגם צדקה הוועדה בטענתה כי החלפת יו"ר הוא שינוי משמעותי דיו. אז למה לא להגיש מועמדות?"

איש לא אומר שאתה לא מתאים, אלא שהסיכוי שלך לא גבוה, משום שלא רק שיקולים מקצועיים מנחים את הבחירה. באסיפה הכללית בעלי המניות או נציגיהם יבחרו מועמדים גם משיקולים של יחסי 'תן וקח'. לך אין יכולת מהותית להועיל או להזיק כי אין לך יכולת השפעה של בכיר בארגון גדול. זה יכול להשפיע על הנכונות להצביע עבורך מסיבה זו.
"אני לא שולל את הטיעון הזה. אבל כיום, לאחר המשבר הגדול האחרון, ומה שקרה בחודשים האחרונים (מן הסתם גולדמן מתכוון לגילויים המתמשכים של פרשיות שחיתות – ש.ש.), אני חושב שינתן משקל גבוה יותר לשיקול המקצועי ולטובת הבנק, ופחות לשיקולים אינטרסנטים צרים שאינם ממן העניין. בסופו של דבר, עניינית, אני אחד המועמדים המתאימים ביותר."

אתה לא קצת נאיבי?
"כיום בכל גוף מוסדי מאמצים כללי ממשל תאגידי מחמירים, והרגולטורים השונים גם אוכפים בתקנות את יישום אותם כללים. עומדת לכל הגופים המוסדיים זכות גדולה להשפיע על הרכב הדירקטוריון בבנק הגדול בישראל. לצד זה מונחת על כתפיהם אחריות כבדה שלא לפגוע במקצועיותו ובדרך פעילותו, שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות (בעיקר במשבר האחרון, אך גם באירועים אחרים שקרו לאורך התקופה).
לכן ניתן לצפות שהגופים המוסדיים יקיימו עכשיו תהליך מסודר של בחינת המועמדים, והעדפתם על פי כישוריהם המקצועיים, נסיונם ויכולתם להקדיש את כל מרצם וזמנם לעבודת הדירקטוריון.
אם זה אכן יהיה התהליך, ולא ניכנס למערכת לקויה של 'תן וקח', אני בטוח שלאור ניסיוני ומקצועיותי, שמי יופיע כאחד המובילים ברשימה אצל כל אחד מהגופים המוסדיים שינהל תהליך מיון מסודר."

מה אתה עושה כדי לקדם את המועמדות שלך?
"זה לא שונה מכל קמפיין בחירות, רק שמרחב הפעילות מצטמצם פיזית לאיזור הסיטי של תל אביב, בו ממוקמים מרבית הגופים המוסדיים. ראשית, מיפיתי את בעלי המניות. יש כמאתיים כאלה. המדינה ושלמה אליהו מחזיקים כ – 24%. היתר מוחזק על ידי קרוב למאתיים גופים, הרוב מוסדיים, יתרתם – חברות שונות המחזיקות כ – 4% כל אחת. אני הולך להיפגש עם כל מי שיהיה מוכן להיפגש אתי. חשוב לי שאנשים יכירו אותי."

זה המון אנשים.
"ברור שיש תעדוף ואני מנסה להיפגש קודם כל עם מי שיש להם את האחזקות הגדולות יותר. אבל לאף אחד, גם לא לקבוצת מגדל שהיא בעל המניות הגדול ביותר מקרב המוסדיים, אין אפילו 5% בעלות.
אני הולך אליהם עם האמת המקצועית והפנימית שלי. הוכחתי את יכולותיי כדירקטור בבנק במשך 7 שנים. הבנק הגיע להישגים נאים ולמעמדו הבכיר בבנקאות הישראלית בתקופת כהונתי בדירקטוריון, ובתקופה זו גם צלח משבר עולמי קשה. לכן אני מאמין שזה נכון, ראוי, מוצדק ואפילו הכרחי שאמשיך בתפקידי כדירקטור."

עם מי אתה ניפגש? מי הפונקציה שמחליטה אצל הגוף המוסדי על זהות הדירקטורים שעבורם יצביע?
"בדרך כלל מנהל השקעות ראשי של גוף מוסדי ממליץ על מועמדים, וההמלצה עוברת לוועדת ההשקעות שמקבלת את ההחלטה. מערכת כזו ממתנת את היכולת לפעול מהמניעים האינטרסנטיים שהזכרת. בוועדות השקעה יש גם דח"צים. אני לא רואה כיום מנכ"ל של חברת ביטוח מוריד הוראה לוועדת השקעות של גוף מוסדי לתמוך במועמד שמתאים לו."

הוראה ישירה בוודאי שלא, אבל מדברים, אתה יודע.
"אני מסכים שזו נקודת חולשה, העובדה שאני נקי מאינטרסים ולא מבטיח לאף אחד שאהיה הזרוע הארוכה שלו בדירקטוריון. מצד שני, אני באמת מאמין שכיום זה דווקא ייתפס כיתרון. כמובן, לצד התועלות המקצועיות שאף אחד לא מערער עליהן."

עוד אלו יתרונות תציג בפני אנשי השיח שלך?
"למרות שאני אחד הדירקטורים הותיקים בבנק אני כמעט הכי צעיר שם, בן 55. יש לכך משמעות בעיקר ככל שהדברים נוגעים להבנת ההתרחשויות בתחום הטכנולוגי. הבנקאות הולכת לכיוון זה בכל הכוח. שירותים מקוונים וכדומה. יש חשיבות רבה להבנה בתחום. וככל שאתה מבוגר יותר יש פחות מודעות לטכנולוגיות חדשות.
כמו כן יש לי ניסיון רב שצברתי במשך תקופה של כ – 20 שנים כרואה חשבון ושותף בכיר בקסלמן וקסלמן (PwC). ובנוסף, כחבר במשך 7 השנים האחרונות בוועדות הדירקטוריון החשובות בבנק – ועדת אשראי, ועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ועוד."

בתחילת חודש יוני תתכנס האסיפה הכללית של הבנק ותבחר את חמשת הדירקטורים החדשים. גם אם גולדי לא ייבחר הוא יפיק תועלת מהתהליך. הדינמיקה שנוצרה העלתה את שמו לעיתונות, נוצרה קונסטלציה המאפשרת לו להיפגש עם אנשים רבים שלא הכיר ולהציג בפניהם את מרכולתו. רע לא יכול לצאת מזה. יש לו חודש פעילות אינטנסיבי והוא מתכוון לפעול לקידום בחירתו במלוא המרץ. 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שוקי שטאובר

שוקי שטאובר

חוקר, סופר, עיתונאי, יועץ ומרצה בתחומי ניהול, עבודה וקריירה

מאמרים נוספים מרחבי האתר שעשויים לעניין אותך

בחזרה לאותנטיות

הולכים ומתרבים המצבים בהם השוכר דירה במסגרת איירביאנבי לא פוגש את המארח. זה משאיר לו מפתח במקום מוסכם, ואם צריך מתקשרים בכתב או בשיחת טלפון.

סיור היסטורי קצר

ביקרתי בכמה מאתריה הבולטים של ולורה, העיר השלישית בגודלה באלבניה, בה הוכרזה עצמאות המדינה בשנת 1912. מוזיאון העצמאות הקטן, מספר את סיפורה של אותה שנה.

המסע לוולורה

בשעה רבע לאחת-עשרה רכשתי כרטיס נסיעה במיניבוס ארוך (25 מושבים) שעוד מעט ייסע ל-ולורה המרוחקת 181 ק"מ מסרנדה. השארתי במשרד הכרטיסים את הטרולי והלכתי לאכול